Ngành nghề kinh doanh chính của công ty

  17/10/2016

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY

- Sản xuất sản phẩm chịu lửa;

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

(Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác)

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;

(Chi tiết: Chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung)

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

(Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng)

- Vận tải hành khách đường bộ khác;

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (không bao gồm môi giới, đấu giá bất động sản);

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

(Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan)

- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;

- Đại lý du lịch;

Tin tức mới

Xem tất cả