Bà Vũ Thị Nhung - Ủy viên HĐQT đã bán xong 6.900 cổ phiếu VTS

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Bà Vũ Thị Nhung - Ủy viên HĐQT đã bán xong 6.900 cổ phiếu VTS

1. Tên Người thực hiện giao dịch: Vũ Thị Nhung

2. Số chứng minh nhân dân: 012537404

3. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên Hội đồng quản trị

4. Mã chứng khoán: VTS

5. Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 26.922 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.900 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 20.022 cổ phiếu

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 05/09/2008 đến 19/09/2008

Tin tức mới

Xem tất cả