Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm mới Trưởng phòng TCKT Công ty

  01/12/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm mới Trưởng phòng TCKT Công ty

Tải về: NQ_HĐQT_QII/2016

Tin tức mới

Xem tất cả