Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006;

Căn cứ thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 24/9/2008 của Chính phủ v/v thành lập Thị xã Từ Sơn, thành lập các Phường thuộc Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn thông báo v/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.831 642/843 009          Fax: 02413.831 210

Email: Sales@vtsc.vn                                         Website: www.vtsc.vn

Tin tức mới

Xem tất cả