Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  21/01/2022

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Tải về:       TB_ĐK HĐCĐ 2022

Tin tức mới

Xem tất cả