Thông báo về cổ đông lớn của Công ty

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Cổ đông lớn của Công ty

Căn cứ  văn bản số 198/2009/CV-TGĐ ngày 13/04/2009 của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn thông báo về cổ đông lớn của Công ty như sau:

- Tên cổ đông lớn: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

- Số cổ phần nắm giữ: 68.207 cổ phần, chiếm 5,29% vốn điều lệ

- Ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty: 10/04/2009

- Tải về: NDTB

Tin tức mới

Xem tất cả