Ông Đặng Văn Phương - Ủy viên HĐQT đã không bán cổ phiếu VTS

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ông Đặng Văn Phương - Ủy viên HĐQT đã không bán cổ phiếu VTS

1. Tên Người thực hiện giao dịch: Đặng Văn Phương

2. Số chứng minh nhân dân: 125076689

3. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Uỷ viên HĐQT

4. Mã chứng khoán: VTS 

5. Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 8.892 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 8.892 cổ phiếu

8. Lý do: Đã cân đối được tài chính cá nhân

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 12/09/2008 đến 12/10/2008

Tin tức mới

Xem tất cả