Báo cáo tài chính Quý I-2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính Quý I-2008

- Doanh thu quý I/2008 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đạt 17.830,46 triệu đồng, bằng 265,05% so với cùng kỳ năm 2007.

- Lợi nhuận trước thuế quý I/2008 đạt 3.331,47 triệu đồng, bằng 633,44% so với cùng kỳ năm trước và bằng 101,34% so với tổng lợi nhuận trước thuế của cả năm 2007 (3.287,55 triệu đồng).

- Tải về: BCTC Quý I-2008

Tin tức mới

Xem tất cả