Thay đổi thời gian giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi thời gian giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

- Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Văn Phương - Uỷ viên HĐQT

- Mã chứng khoán giao dịch: VTS

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.892 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 2.800 CP

- Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 6.092 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

- Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 15/9/2008 đến ngày 15/10/2008.

Tin tức mới

Xem tất cả