Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008

1- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 04/04/2008

2- Địa điểm: Nhà Máy Từ Sơn - Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn
                    Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

3- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 phiếu biểu quyết

4- Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách vào ngày 29/02/2008

5- Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của ban kiểm soát

- Đội hội thảo luận và biểu quyết các nội dung

Tin tức mới

Xem tất cả