Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của TTLKCK Việt Nam

  06/01/2018

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của TTLKCK Việt Nam

Tải về: TB_LKCK_VTS

Tin tức mới

Xem tất cả