Tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 02 năm 2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 02 năm 2009

Thời gian: 09 giờ 30 ngày 27/4/2009 

Địa điểm: Nhà máy Từ Sơn - CTCP Viglacera Từ Sơn Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Thành phần: Cổ đông sở hữu cổ phiếu VTS tại thời điểm 19/02/2008

Để phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội trước 16 giờ ngày 26/4/2009 với thư ký Công ty: Ông Nguyễn Văn Hiếu         

ĐT: 02413.841 972   *    Fax: 02413.831 210

Trường hợp không đến tham dự Đại hội được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến họp thay (có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS hoặc người khác)

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, đề nghị quý vị mang theo CMND và giấy ủy quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền)

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên 2009: Tải về tại đây

- Mẫu giấy ủy quyền: Tải về tại đây

- Danh sách một số người đồng ý nhận ủy quyền của cổ đông: Tải về tại đây

Tin tức mới

Xem tất cả