Ông Trần Xuân Hùng - Phó giám đốc đã bán xong 28.000 cổ phiếu VTS

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ông Trần Xuân Hùng - Phó giám đốc đã bán xong 28.000 cổ phiếu VTS

1. Tên Người thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hùng

2. Số chứng minh nhân dân: 101089576

3. Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc Công ty

4. Mã chứng khoán: VTS 

5. Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 33.046 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 5.046 cổ phiếu

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

9. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/09/2008 đến 08/10/2008

Tin tức mới

Xem tất cả