Thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung

Ngày 01/09/2008, TTGDCK Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Viglacera Từ Sơn được niêm yết cổ phiếu tại TTGDCK Hà Nội với những nội dung sau:

- Mã chứng khoán: VTS

- Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung: 180.455 CP

- Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 1.804.550.000 đồng.

Tin tức mới

Xem tất cả