Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS

  29/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTS của CTCP Viglacera Từ Sơn

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/01/2013

3. Lý do và mục đích: 

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến họp: Dự kiến 09 giờ 30 phút ngày 23 tháng 02 năm 2013

- Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy Từ Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau 

Tin tức mới

Xem tất cả